Behöver du hjälp med polopoly?

Vi har kompetensen du behöver

Läs mer

Ramverket Pluris

Effektivare polopolyinstallationer

Läs mer om Pluris

Snabbare projektstart

Pluris erbjuder en beprövad grund för egen utveckling och leve­reras med färdiga mallar och komponenter för vanliga behov.

Kortare ledtider

Med pluris kortas ledtiderna i uppstarten med i genomsnitt tre till fyra veckor.

Beprövad arkitektur

Pluris bygger på mångårig erfarenhet av polopoly­utveckling hos ett flertal kunder i olika branscher. Målsättningen är att skapa en sund arkitektur som är stabil, förändringsbar och enkel att underhålla.

Open Source

Under åren har vi utvecklat verktyg för våra projekt. Dessa finns publicerade som Open Source.

Mer information finns på vår engelska webbplats

Läs mer

Följ oss

Polago AB
Lohegatan 29
633 55 ESKILSTUNA

+46 16 142 040